متقاضی مکلف است شرح اختلاف را بطور مستدل و مستند خطاب به ریاست کمیته انظباط کار نوشته و با تکمیل فرم ذیل به انضمام کلیه مستندات در سامانه شکایات اتاق ایران ثبت و نسبت به دریافت کد رهگیری اقدام فرماید.

  دانلود فرم تخلفات اداری   

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
عبارت زیر را وارد نمائید:
تغییر عبارت ورودی نامعتبر

** لازم به ذکر است به استناد آیین نامه کمیته انضباط کار در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، طی نامه 002/20/39442 مورخ 1400/03/17 به تایید روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران رسیده است، صرفا صلاحیت ورود و رسیدگی به تخلفات اداری علیه کارکنان اتاق ایران را دارا می باشد.

آدرس: تهران - خیابان طالقانی - نبش خیابان شهید موسوی - شماره ۱۷۵

کد پستی: ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹

تلفن:۰۲۱۸۵۷۳۰۰۰۰

ایمیل: info@iccima.ir