متقاضی مکلف است شرح اختلاف را بطور مستدل و مستند خطاب به دبیر کمیسیون انضباطی نوشته و با تکمیل فرم ذیل به انضمام کلیه مستندات در سامانه شکایات اتاق ایران به ثبت رساند.

  دانلود فرم تخلفات انظباطی   

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
عبارت زیر را وارد نمائید:
تغییر عبارت ورودی نامعتبر

آدرس: تهران - خیابان طالقانی - نبش خیابان شهید موسوی - شماره ۱۷۵

کد پستی: ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹

تلفن:۰۲۱۸۵۷۳۰۰۰۰

ایمیل: info@iccima.ir